Vol084高叉短期丝袜女郎户外修美臀34P王雨纯花漾

Vol084高叉短期丝袜女郎户外修美臀34P王雨纯花漾

然有忽早忽晏,又忽复早者,则邪气忽上忽下,忽浅忽深,行无一定之故也。 盖肾水属冬,其气寒,故古人往往言肾为寒,如言肝为风,言脾为湿之类,细阅前代医书自见。

伤豆粉湿面油腻,白术丸。蛇遗精水中,误服中毒,并治蛇咬∶水调雄黄末饮之。

两脚之气血既壅滞不行,则周身之气血亦不宣通,郁而发热;气不宣通则不周于表,故洒洒恶寒,而证类伤寒矣。有结热在里者,大柴胡汤。

若但内栗而汗不出,则正气虚极,无以托邪,为危候。 凡言补之以辛甘温热之剂,及味之薄者,乃助春夏之升浮,即泻秋冬之收脏也。

丹溪谓∶新病属实,久病属虚。咳因痒,痒因火燥,是咳必有火,然有虚实之分,不可概用寒凉。

热不得泄,伤及所过营血则衄矣。故善治痰者,不治痰而治气,气顺则一身之津液亦随气而顺矣。

Leave a Reply