小林万樱13岁熟果tvb

小林万樱13岁熟果tvb

阳明病,脉迟,出汗多,微恶寒者,表未解也,可发汗,宜桂枝汤。若阳明烦渴,小便不利,当猪苓汤。

伤寒发热,汗出不解,心下痞硬,呕吐而下利者,大柴胡汤主之。吴氏书以太阳中风头眩,头摇。

 外感不语,即噤口伤寒也,世有其症,无其书,故补注之。伤寒六七日,结胸热实,脉沉紧,心下痛,按之石硬者,大陷胸汤主之。

若三时寒热病,里先有热,后感风寒在表者,用麻、桂则碍里热,故化立辛凉散表、和解表里两法。羌活冲和汤是也。

然之不出有五,一曰表郁寒邪,二曰积热火闭,三曰内伤冷饮,四曰食滞中焦,五曰痰窒中脘。阳明病,脉迟,虽汗出不恶寒者,其身必重。

若太阳见症,无汗脉浮紧者,加减羌活汤。症重者,二方合用。

Leave a Reply