No025情趣制服丝足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No025情趣制服丝足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

故阳不得阴则不喜,阴不得阳则不起。夏月六阳之气尽出于地,人之腹亦地也,气浮于外,腹中虚矣。

味苦,小甘,无毒,小温,驻面色,胜于麦豆,烧蒸充粮。又云∶食不得语,每欲食,先须送入肠也。

捣大麻子一升,末,黄柏二两,蜜丸合之。 以口当敌口气呼,以口吸,微引二无咽之,致气以意下也。

夏之为言,大也,与午同意,炎暑乃行。阳气为生,阴气为死。

玄,天也,于人为鼻;牝,地也,于人为口。胸腹之位,犹宫室也;四肢之列,犹郊境也;骨节之分,犹百官也;神犹君也。

治之法,先小便,还卧自定,半饭饮久顷,乃徐交接,愈。又云∶夜卧当耳,勿有孔吹耳聋。

Leave a Reply